Diensten

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)

Het uitvoeren en toetsen van de risico-inventarisatie, het uitvoeren van een arboaudit en werkplekonderzoeken, ook kan Giesen Arbo en veiligheid worden ingehuurd als preventiemedewerker. 
>> Meer  over activiteiten ten aanzien van arbeidsomstandigheden  


Veiligheidsonderzoeken: machineveiligheid en  ATEX

Heeft u een nieuwe CE machine voorzien van het CE keurmerk  en wilt u weten of alle benodigde beveiligingen aanwezig zijn, dan kunnen wij de risico-analyse voor deze machine uitvoeren.
>> Meer over machineveiligheid


Voorlichting en trainingen

Voorlichting aan medewerkers omtrent de gevaren van de werkplek neemt een belangrijke plaats in binnen de arbowet. Giesen Arbo & Veiligheid onderzoekt eerst hoe de zaken in uw bedrijf geregeld zijn,
>> Meer over voorlichting en trainingen 


Beoordeling veiligheid in praktijklokalen van (middelbare) scholen.

Op scholen blijkt uit de overzichten van de Arbeidsinspecties toch het nodige mis te zijn in praktijklokalen. Giesen Arbo & Veiligheid kent bij uitstek de gevaren van praktijklokalen en kan u hierin adviseren.
>> Meer over beoordeling praktijklokalen


Advisering rondom het Bouwproces

Activiteiten in het kader van het bouwproces en bij nieuwbouw zijn de VCA begeleiding van VCA gecertificeerde bedrijven, de veiligheidskundige begeleiding tijdens de neiwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw), de beoordeling van nieuwbouwplannen en het verzorgen van de veiligheidskundige begeleiding  de bodem(water) saneringen.
>>  Meer over advisering rondom het bouwproces