bouw en infra advisering

2014-10-20 14.53.24

Giesen Arbo & Veiligheid heeft het certificaat voor DLP CROW 132 (vanaf mei 2017 CROW 400) en SC 570 voor asbest advisering. Wij kunnen voor u de veiligheidskundige begeleiding bij bodem(water)saneringen verzorgen en adviseren omtrent verwijdering van asbest. Zie ook www.crow.nl en www.asbestnet.nl

 

Foto Bouwproces advies

B  Veiligheidskundige begeleiding VCA
VCA gecertificeerde bedrijven dienen een gecertificeerd veiligheidskundige in te huren. Giesen Arbo & Veiligheid kan
u deze begeleiding bieden. In overleg met u kunnen de gewenste activiteiten worden uitgevoerd. Zie ook www.vca.nl                                                                                                                                                                                                            

C Veiligheidsindex
Met het instrum ent de Veiligheidsindex kan de veiligheidsprestatie op uw bouw in beeld worden gebracht. Hiervoor is Giesen Arbo en Veiligheid partner van Stichting Arbouw.

D  Beoordeling nieuwbouwplannen
Hoewel architecten vaak de mooiste ontwerpen aanbieden, wordt niet zelden aan arbo-aspecten voorbijgegaan. Het naderhand aanbrengen van een voorziening  brengt extra kosten met zich mee die na een dure bouw periode erg onwenselijk zijn. Het gevolg is dat men dan vaak de eerste jaren geen aanpassingen meer wil doen. Door van te voren het bouwplan met u te bespreken, kan met een geringe inspanning op hoofdzaken worden gecheckt  of er voldoende aandacht is voor de belangrijke arboaspecten  (vluchtwegen, nooduitgangen, inrichting pc werkplekken en overige arbeidsplaatsen, klimaat, tocht e.d.).

E Begeleiding bouwprojecten (woningbouw en utiliteitsbouw) In bouwprojecten is een V & G plan nodig. Dit plan signaleert alle risico’s tijdens de bouwfase  en gedurende gebruik en onderhoud van het bouwwerk. Tijdens de bouw heeft u in de uitvoeringsfase een V & G coördinator nodig. Hij zorgt ervoor dat de werkzaamheden op de bouw goed op elkaar worden afgestemd en veilig worden uitgevoerd. Zo kunnen de verschillende partijen op de bouw samenwerken zonder dat de medewerkers risico’s lopen door  werkzaamheden van een andere partij  op de bouw.

Foto stijger              Bouwproces foto