Risico-inventarisatie (RI&E)

Voor het in beeld krijgen van de mate waarin u voldoet aan de arbowet, bestaan  een aantal instrumenten. Met de risco-inventarisatie (RI&E) inventariseert welke knelpunten er bestaan  op het gebied van de arbeidsomstandigheden in uw bedrijf. U kunt de RI&E zelf uitvoeren. Heeft  u een branche-instrument gebruikt en minder dan 25 medewerkers in dienst, dan is er geen toetsing door een externe deskundige nodig. Op basis van de RI&E stelt u een plan van aanpak op om de gevonden knelpunten op te lossen. Giesen Arbo & Veiligheid kan  voor u de RI&E in zijn geheel uitvoeren, of toetsen al wat nodig is. Zie ook de website www.rie.nl

 

Indien er grote risico’s op de werkplek is het handig om bij minder dan 25 medewerkers de RI&E te laten controleren.

 

Voor meer informatie neem contact met ons op.