Trainingen en workshops

trainingen

Trainingen en workshops
Voorlichting aan medewerkers omtrent de gevaren van de werkplek neemt een belangrijke plaats in binnen de Arbowet. Giesen Arbo & Veiligheid onderzoekt eerst hoe de zaken in uw bedrijf geregeld zijn. Op basis hiervan worden de juiste instructies opgesteld, deze instructies worden in een voorlichting/training verwerkt.

Hierbij kunt u denken aan voorlichting over:
• RSI Voorlichting voor kantoor medewerkers
• Heftruck certificaat
• Veilig werken langs de weg
• Vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers
• Kick- off meetings bij bodem- en grondwatersaneringen volgens CROW 132
• De nadelige invloed van blootstelling aan lawaai