Machineveiligheidsonderzoek

Machineveiligheid

Heeft u een nieuwe CE  machine voorzien van het CE keurmerk  en wilt u weten of alle benodigde beveiligingen aanwezig zijn, dan kunnen wij  de risico-analyse voor deze machine uitvoeren. Koppelt u een oude machine aan een nieuwe machine, dan heeft u een nieuwe machine samengesteld en dient u de nieuwe machine te laten voldoen aan de CE eisen. Heeft u oude machines van voor 1995, dan dienen deze machines te voldoen aan de Richtlijn Arbeidsmiddelen. Giesen Arbo & Veiligheid kan de risico-analyse voor uw machines uitvoeren en u ondersteunen bij het opstellen van de benodigde CE documenten.

Foto oude machine Eigen gemaakte machine Zaagmachine

Is uw bedrijfsproces gevoelig voor stof- en/of dampexplosies? Dan valt u onder de ATEX-richtlijn.  U krijgt dan te maken met extra eisen aan de machine om een eventuele explosie te voorkomen en de gevolgen van een explosie te verkleinen. Tevens zult u de onveilige plaatsen dienen te zoneren. Het geheel van maatregelen dient in een explosieveiligheidsdocument te worden vastgelegd. Ook dit onderdeel kan Giesen Arbo&Veiligheid voor u verzorgen. Zie hiervoor ook www.euronorm.net