Voorlichting en trainingen

Voorlichting aan medewerkers omtrent de gevaren van de werkplek neemt een belangrijke plaats in binnen de arbowet. Giesen Arbo & Veiligheid onderzoekt eerst hoe de zaken in uw bedrijf geregeld zijn. Op basis hiervan worden de juiste instructies opgesteld, deze instructies worden  in een voorlichting/training verwerkt.

Veilig werken aan de wegVegen met mondkap

Hierbij kunt u denken aan voorlichting over:

  • Gebruik heftruck
  • Veilig werken langs de weg
  • Vergroten van het veiligheidsbewustzijn bij medewerkers
  • Veilig omgaan gevaarlijke stoffen
  • Gebruik van PBM
  • Werken in besloten ruimten
  • Kick- offmeetings bij bodem- en grondwatersaneringen volgens CROW 132
  • De nadelige invloed van blootstelling aan lawaai
  • Toolboxen voor de bouw