Werkplekonderzoek

Werkplekonderzoek

Zijn er in uw bedrijf werkplekken die niet optimaal zijn ingericht en mogelijk aanleidingkunnen geven tot klachten, laat dan een werkplekonderzoek uitvoeren. Ook kunnen oriënterende geluidsmetingen worden uitgevoerd.

In het werkplekonderzoek onderzoeken wij of de arbeidsomstandigheden van de werkplek aanleiding kunnen geven tot klachten, hierbij kunt u denken aan:

–       Fysieke belasting

–       RSI voor kantoormedewerkers

–       Omgang met chemische stoffen